“Сумигаз” навмисно підриває ділову репутацію підприємців?

Територіальним відділенням за дорученням Голови Антимонопольного комітету України від 16.03.2018 №8-01/136-АМ здійснюється розгляд заяви ТОВ «ІБК «Гідросфера» (м. Суми) (далі – Заявник) щодо неправомірності дій ПАТ «Сумигаз», які, на думку Заявника, полягають в умисному підриві ділової репутації та витісненні Заявника з ринку демонтажних (монтажних) робіт комерційних вузлів обліку газу (далі – ВОГ), пов’язаних з їх підготовкою до проведення метрологічної повірки, та ринку робіт по монтажу засобів вимірювальної техніки та елементів, що входять до складу комерційного ВОГ, та їх налагодженню на території Сумської області.

Як встановило територіальне відділення, затягування ПАТ «Сумигаз» строків розпломбування/пломбування ВОГ протягом 2016-2017 років у разі проведення демонтажних (монтажних) робіт комерційних ВОГ та робіт, пов’язаних з їх підготовкою до проведення метрологічної повірки, їх налагодженню, що проводилися ТОВ «ІБК «Гідросфера», дійсно мало місце. Так, у деяких випадках строки розпломбування комерційних ВОГ представниками ПАТ «Сумигаз» перевищували 100-150 днів, а строки пломбування становили  від 22 до 63 днів.

У зв’язку із зазначеним, з метою всебічного і повного дослідження питання та встановлення дійсних обставин, на підставі своїх повноважень, визначених статями 17, 22, 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», прошу, у разі наявності, надати територіальному відділенню наступну інформацію:

1. Чи мало місце у вашому випадку затягування ПАТ «Сумигаз» строків розпломбування/пломбування комерційних ВОГ. Якщо так, прошу зазначити:

1.1 Чи призвело це до нарахування плати за спожитий газ не за лічильником, а за обсяги, розраховані за потужністю неопломбованого газового обладнання, які (в деяких випадках) в декілька разів перевищують фактично спожиті обсяги газу (визначені обліковим способом)? Відповідь прошу обґрунтувати відповідними розрахунками, документами (в тому числі, копіями рахунків на оплату послуг при нарахуванні плати за лічильником та без нього, копіями листів вашого підприємства із зазначеного приводу та відповідей ПАТ «Сумигаз» на них, Актів тощо)

1.2. Яким чином це вплинуло (могло вплинути) на здійснення вами основної діяльності;

2. Чи чинило ПАТ «Сумигаз» тиск на ваше підприємство іншими способами? Якщо так, прошу детально описати, в чому полягали дії ПАТ «Сумигаз», які, на вашу думку, були неправомірними. Відповідь обґрунтувати наявними доказами (будь-які документи, листи тощо, які підтверджують обставини та обґрунтовують, яким чином ваші права порушуються внаслідок дій чи бездіяльності ПАТ «Сумигаз»).

При цьому Ви можете надати будь-яку іншу інформацію, яка, на Вашу думку, буде сприяти прийняттю територіальним відділенням зваженого рішення з зазначеного питання.

Наявну інформацію необхідно надати до 04.06.2018 за адресою: вул. Харківська буд. 30/1 м. Суми, 40035, або на E-mail:  [email protected] .

При цьому слід зазначити, що надана інформація має відповідати вимогам, викладеним в пункті 18 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року №5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за №90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року №169-р) (зі змінами).

Джерело: sumy.today

Поділитися в соціальних мережах